Reklamačný formulár

Úvod InformácieReklamačný formulár

Reklamačný formulár

 

Internetového obchodu https://www.centrumsluzieb.eu/

 

CentrumSlužieb.eu s.r.o., Chocholná Velčice 799, 913 04 Chocholná Velčice, Slovenská
republika


Zákazník


Meno a priezvisko:


Adresa:


Telefónne číslo/ emailová adresa:

 


Reklamovaný tovar/služba


Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:


Názov:


Dátum zakúpenia:


Príslušenstvo:


Popis Závady:

 

 

 

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované
začiarknite/:


□Výmena tovaru

□ Oprava tovaru

□ Vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny


□Iné..............................................................


V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet
uveďte jeho číslo:

 


V .................................... dňa: …………………

 

 

 

 

............................................
Podpis zákazníka

Copyright 2021 - 2024 © centrumsluzieb