Kontakt

Úvod Kontakt


CentrumSlužieb.eu s.r.o.


Chocholná Velčice 799

913 04 Chocholná Velčice

 

IČO: 48176940

IČ DPH: SK2120084186


Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro., Vložka č. 31709/R

 

Telefón: 

0903/705320

 

Email:

centrumsluzieb.eu@gmail.com

 

Kontakt

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]