Kontaktné údaje

Úvod InformácieKontaktné údaje

CentrumSlužieb.eu s.r.o.


Chocholná Velčice 799

913 04 Chocholná Velčice

 

IČO: 48176940

IČ DPH: SK2120084186

 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro., Vložka č. 31709/R

 

Telefón: 

0903/705320

 

Email:

centrumsluzieb.eu@gmail.com