Formulár na odstúpenie od zmluvy

Úvod InformácieFormulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Internetového obchodu https://www.centrumsluzieb.eu/

 


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: CentrumSlužieb.eu s.r.o., Chocholná Velčice 799, 913 04 Chocholná Velčice,
Slovenská republika

 

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento
tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

.......................................

 

 

– Dátum:

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

Copyright 2021 - 2023 © centrumsluzieb