Obchodné podmienky

Kontakt

 

Poskytovateľ služby:

CentrumSlužieb.eu s.r.o.
Zastúpená konateľom: Andrej Buček, Miroslav Minaroviech
So sídlom: Chocholná Velčice 799, 913 04 Chocholná Velčice
IČO: 48176940
IČ DPH: SK2120084186
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro., Vložka č. 31709/R
Bankové spojenie: VÚB Banka
Číslo účtu: SK48 0200 0000 0038 2094 3155
Telefónny kontakt: 0903 / 705 320
E-mailový kontakt:

centrumsluzieb.eu@gmail.comKONTAKTY

CentrumSlužieb.eu s.r.o.

Adresa: Chocholná Velčice 799

PSČ: 913 04 Chocholná Velčice

Telefón: 0903 / 705 320

M2UwMD