Obchodné podmienky

Kontakt

 

Poskytovateľ služby:

BladeNet M+M s.r.o.
Zastúpená konateľom: Miroslav Minaroviech
So sídlom: K dolnej stanici 693/3 , 911 01 Trenčín
IČO: 48176940
IČ DPH: SK2120084186
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro., Vložka č. 31709/R
Bankové spojenie: VÚB Banka
Číslo účtu: SK48 0200 0000 0038 2094 3155
Telefónny kontakt: 0903 / 705 320
E-mailový kontakt: centrumsluzieb.eu@gmail.comKONTAKTY

BladeNet M+M s.r.o.

Adresa: Trenčianska Turná 2505

PSČ: 913 21 Trenčianska Turná

Telefón: 0903 / 705 320

ZTUxZmZmZ